Satasairaalan kehittämisprojekti toteutettiin C&Q -menetelmällä

Satasairaalan sosiaalipalvelujen lastenyksikkö Kielossa toteutettiin osaamiskartoitus pilottina  marraskuussa 2020 osana kehittämisprojektia. Oli ilo saada olla mukana tässä! Alla oleva artikkeli projektista on julkaistu Satasairaalan työyhteisölehti Vinkkelissä 1/2021 ja sen on kirjoittanut Kielon Pauliina Hautaniemi.

”Kehittämisprojektissa henkilökunnan osaamispotentiaali ja osaamisvajeet esiin”

”Toteutimme marraskuussa 2020 sosiaalipalvelujen lastenyksikkö Kielossa pilottina sairaanhoitopiirin kehittämisprojektin, jossa kartoitettiin Kielon henkilöstön osaamisen aiemmin kerätyn aineiston pohjalta. Osaamiskartoitus tehtiin yhteistyössä ulvilalaisen osaamisen johtamisen asiantuntijayritys C&Q Systems Oy:n kanssa. Kartoituksen työkaluna käytimme yrityksen kehittämää C&Q-ohjelmistoa.

Osaamisprofiili
Osaamiskartoituksen aloitimme kirjaamalla osaamisvaatimukset eri osaamisalueisiin esim. autismiosaaminen, kommunikaatio-osaaminen. Osaamisvaatimusten jälkeen määrittelimme jokaisen osaamisvaatimuksen osalta osaamisen tarvetason ja näin muodostui osaamisprofiili. Tässä työssä hyödynnettiin C&Q -ohjelmiston sisältämää laajaa sote-alan tietoaineistoa sekä Kielossa vuosina 2016 ja 2017 toteutetun Webropol-kyselyn sisältöä.

Osaamisen arvioinnit
Kun osaamisprofiili valmistui ja tallensimme sen ohjelmistoon, aloitimme osaamisten arvioinnit. Työntekijät arvioivat itse oman osaamisensa nykyiset tasot sekä tasot, jotka työtehtävässä olisi optimaalisia. Työntekijöillä oli kartoituksessa mahdollisuus myös arvioida miten motivoituneita he ovat tekemään tai oppimaan heiltä edellytettäviä osaamisia. Myös esimies arvioi työntekijöidensä osaamisalueet.

Osaamiskortti
Kartoituksen tuloksena syntyivät henkilökohtaiset osaamiskortit, joissa näkyy esimiehen arvio. Muissa raporteissa osaamisen tasoja käsiteltiin työntekijän ja esimiehen arvioiden keskiarvona.

Osaamismatriisi
Osaamiskorttien lisäksi kartoituksen tuloksena saatiin monenlaisia yhteenvetoraportteja, tärkeimpänä niistä osaamismatriisi, johon oli koottukoko yksikön työntekijöiden osaamisenvoimavarat. Matriisissa näkyyhenkilöittäin kuka osaa mitäkin, millä tasolla ja mitkä ovat henkilöiden motivaatiotasot. Yhteenvetoraporteissa näkyy myös missä osaamisissa henkilöstöllä on keskimäärin suurimmat osaamisvajeet, mitkä osaamiset motivoivat eniten tai vaikka mitä osaamisia työnantaja vs työntekijät pitävät kaikkein tärkeimpinä.

Osaamisvajetta hyödynnetään koulutussuunnittelussa
Osaamiskartoituksessa esille tulleita osaamisvajeita hyödynnetään koulutussuunnittelussa ja kartoitusta käytetään työkaluna kehityskeskusteluissa. Osaamiskartoituksessa tuli esille työntekijöiden osaamisaloja sekä erityisosaamisia, joita pystytään hyödyntämään yksikön kehittämistyössä.”

Teksti: Pauliina Hautaniemi/Vinkkeli 1/2021