Satasairaalan kehittämisprojekti toteutettiin C&Q -menetelmällä

Satasairaalan sosiaalipalvelujen lastenyksikkö Kielossa toteutettiin osaamiskartoitus pilottina  marraskuussa 2020 osana kehittämisprojektia. Oli ilo saada olla mukana tässä! Alla oleva artikkeli projektista on julkaistu Satasairaalan työyhteisölehti Vinkkelissä 1/2021 ja sen on kirjoittanut Kielon Pauliina Hautaniemi.

“Kehittämisprojektissa henkilökunnan osaamispotentiaali ja osaamisvajeet esiin”

“Toteutimme marraskuussa 2020 sosiaalipalvelujen lastenyksikkö Kielossa pilottina sairaanhoitopiirin kehittämisprojektin, jossa kartoitettiin Kielon henkilöstön osaamisen aiemmin kerätyn aineiston pohjalta. Osaamiskartoitus tehtiin yhteistyössä ulvilalaisen osaamisen johtamisen asiantuntijayritys C&Q Systems Oy:n kanssa. Kartoituksen työkaluna käytimme yrityksen kehittämää C&Q-ohjelmistoa.

Osaamisprofiili
Osaamiskartoituksen aloitimme kirjaamalla osaamisvaatimukset eri osaamisalueisiin esim. autismiosaaminen, kommunikaatio-osaaminen. Osaamisvaatimusten jälkeen määrittelimme jokaisen osaamisvaatimuksen osalta osaamisen tarvetason ja näin muodostui osaamisprofiili. Tässä työssä hyödynnettiin C&Q -ohjelmiston sisältämää laajaa sote-alan tietoaineistoa sekä Kielossa vuosina 2016 ja 2017 toteutetun Webropol-kyselyn sisältöä.

Osaamisen arvioinnit
Kun osaamisprofiili valmistui ja tallensimme sen ohjelmistoon, aloitimme osaamisten arvioinnit. Työntekijät arvioivat itse oman osaamisensa nykyiset tasot sekä tasot, jotka työtehtävässä olisi optimaalisia. Työntekijöillä oli kartoituksessa mahdollisuus myös arvioida miten motivoituneita he ovat tekemään tai oppimaan heiltä edellytettäviä osaamisia. Myös esimies arvioi työntekijöidensä osaamisalueet.

Osaamiskortti
Kartoituksen tuloksena syntyivät henkilökohtaiset osaamiskortit, joissa näkyy esimiehen arvio. Muissa raporteissa osaamisen tasoja käsiteltiin työntekijän ja esimiehen arvioiden keskiarvona.

Osaamismatriisi
Osaamiskorttien lisäksi kartoituksen tuloksena saatiin monenlaisia yhteenvetoraportteja, tärkeimpänä niistä osaamismatriisi, johon oli koottukoko yksikön työntekijöiden osaamisenvoimavarat. Matriisissa näkyyhenkilöittäin kuka osaa mitäkin, millä tasolla ja mitkä ovat henkilöiden motivaatiotasot. Yhteenvetoraporteissa näkyy myös missä osaamisissa henkilöstöllä on keskimäärin suurimmat osaamisvajeet, mitkä osaamiset motivoivat eniten tai vaikka mitä osaamisia työnantaja vs työntekijät pitävät kaikkein tärkeimpinä.

Osaamisvajetta hyödynnetään koulutussuunnittelussa
Osaamiskartoituksessa esille tulleita osaamisvajeita hyödynnetään koulutussuunnittelussa ja kartoitusta käytetään työkaluna kehityskeskusteluissa. Osaamiskartoituksessa tuli esille työntekijöiden osaamisaloja sekä erityisosaamisia, joita pystytään hyödyntämään yksikön kehittämistyössä.”

Teksti: Pauliina Hautaniemi/Vinkkeli 1/2021

🎉 Tänään saavutettiin C&Q -järjestelmässä 30 000 osaamisalueen rajapyykki!🎉

Järjestelmän osaamisluokituksesta löytyy nyt 30 000 valmiiksi sanoitettua ja hierarkkisesti järjestettyä osaamista helpottamaan osaamiskokonaisuuksien määrittelyä. Aikamoinen määrä siis!

Luokitus sisältää laajasti eri toimialojen substanssiosaamisia, yleisiä kompetensseja sekä esim. työyhteisöosaamisia.

Tarjoamme myös ammattikohtaisia osaamisprofiilien pohjia, jotka voidaan muokata tarpeittenne mukaisiksi.

Osaamisluokituksellamme ja osaamisprofiilien pohjilla tehostetaan osaamisen määrittelyn prosessia huomattavasti.

C&Q -järjestelmän yhteenvedot

Hei Asiakkaamme!

Olemme päivittäneet C&Q -järjestelmän Yhteenveto-sivun tukivideon.
Käy katsomassa videolta, miten näppärästi saat järjestelmässä kaikki yhteenvedot samalta sivulta.
Videolla opastetaan henkilö-, osaamiskartoitus- ja Education -yhteenvetojen tekeminen.
Opastusvideon löydät täältä: https://cqsystems.fi/asiakastuki/ ja C&Q -järjestelmän yhteenvedot.

“Osaamisesta on tullut keskeinen kilpailutekijä -sekä yksilöllisestä että organisatorisesta näkökulmasta. Samalla osaamisen johtaminen on noussut puheenaiheeksi organisaatioissa: onko meillä kaikki kunnossa tällä saralla?”

Uusimmassa HR viestissä (5/2020) on lisää osaamisen johtamisesta.

Mukana myös Tainan kommentteja asiasta.

 

Pääset lukemaan jutun tästä: http://www.hrviesti.fi/magazine/922/index.html?p=28

HR viesti jututti Tainaa osaamisen johtamisesta

Tiedätkö, millaista osaamista teillä talossa on – ja missä motivaatiot ovat huipussaan?

Osaamisen johtaminen on noussut vahvasti sekä isojen että pienten organisaatioiden agendalle. Samalla HR-osastot ovat ”luoneet nahkansa” ja ymmärtäneet istuvansa kultakaivoksen päällä – HR:n näpeissä ovat nimittäin ne kompetenssit ja talentit, joiden varaan tulevaisuuden menestys rakentuu. Vasta osaamista johtamalla tuota kultakaivosta voidaan täysimääräisesti hyödyntää.

Toimitusjohtaja Taina Hanhinen C&Q Systems Oy:stä muistuttaa, että osaamisen johtaminen ei ole menetelmä eikä projekti, vaan se on jatkuva prosessi.

“Systemaattisen osaamisen johtamisen taustalla on ajatus organisatorisesta oppimisesta eli organisaatioon kuuluvien yksilöiden kyvystä kehittää systeemistä kokonaisuutta, sellaisia olosuhteita, rakenteita ja ympäristöjä, joissa uuden tiedon luominen on haluttavaa ja mahdollista,” Hanhinen kuvailee.

Pue osaaminen sanoiksi!

Hanhisen mukaan järjestelmällinen osaamisen johtaminen on osaamistarpeiden määrittelyä ja sanoittamista sekä henkilöstön osaamisen tarkkaa tunnistamista eli sen arviointia, vastaako työntekijöiden senhetkinen osaaminen yrityksen strategisia tarpeita.

”Jos se ei vastaa, niin silloin pitää tehdä suunnitelmat siitä, mitä osaamista yritykseen pitää hankkia ja millä keinoin. Kun työntekijöiden kompetenssi, myös piilo-osaaminen, on tunnistettu ja dokumentoitu järjestelmään, voidaan tällä tiedolla mm. kehittää liiketoimintaa ja esimerkiksi mahdollistaa työn mielekkyyden lisääminen.”

Hanhinen perusti C&Q Systemsin jo vuonna 1996 – ja palava intohimo osaamisen ymmärtämiseen on matkan varrella jalostunut väitöskirjaksi. Hän on myös rakentanut vuosien mittaan C&Q:n ohjelmistojen käyttäjille kattavan osaamisluokituksen, jonka avulla yhteisön osaamiset sanoitetaan.

”Osaamisten vastaavuus organisaation tavoitteisiin vaatii jatkuvaa työtä, mutta osaaminen yksinään ei kuitenkaan riitä. Pitää tietää myös se, kuinka motivoituneita ihmiset ovat.”

Jarrua vai kaasua?

Hanhinen tajusi jo varhain, että osaamisen johtamisesta kiinnostuneet yritykset tarvitsevat mittariston, jolla hallitaan ja ohjataan yrityksen osaamisresursseja kaiken aikaa ja kaikissa tilanteissa. Vuosia kului ja C&Q:n ohjelmistoilla tehtiin tuhansia osaamiskartoituksia. Vasta pari vuotta sitten Hanhinen huomasi, että tärkeä palikka puuttui – ja se oli työntekijän motivaation linkittäminen osaamispohjaan.

”Yritysten on tietenkin tärkeää tietää, kuka talossa osaa mitäkin ja millä tasolla. Kun tähän yhdistetään tieto motivaation kohteista, meillä on jo aika hyvä käsitys työntekijän potentiaalista.”

Hanhinen antaa esimerkin: firmassa on töissä kaveri, jonka koulutuspohja on heikko, kokemus vähäinen ja osaamistaso sitä myöten kehno. Mutta motivaatiokartoitus paljastaa, mitä asioita tämä työntekijä haluaa kuumeisesti oppia, ja että hän todella haluaa kehittää itseään – hänellä ei vaan ole ollut tilaisuutta kertoa tätä.

”Tästä kaverista näkee heti, että hänet kannattaa laittaa koulutukseen ja nostaa sitä osaamistasoa, kun kerran motivaatiota riittää. Yritykselle se on hyvä sijoitus.”

Osallista työntekijät

Hanhinen huomauttaa, että nykyaikainen osaamisen johtamisen järjestelmä on myös työntekijöiden hyödynnettävissä.

”Heillä pitää olla käytössään helppokäyttöinen järjestelmä, johon he voivat lisätä työssään ja koulutuksissa karttuneen osaamisensa. Samalla työntekijät voivat kertoa esimerkiksi pitkän tähtäimen kehittämistarpeistaan – mikä taas hyödyttää kaikkia osapuolia.”

Artikkeli on julkaistu 09/20 HR viestin sivuilla https://www.hrviesti.fi/natiivi/2494/tiedatko-millaista-osaamista-teilla-talossa-on-ja-missa-motivaatiot-ovat-huipussaan

Lisätietoja: www.cqsystems.fi

Teksti: Sami J. Anteroinen

Julkaistu: 09/2020

OSAAMISEN JOHTAMISEN MERKITYS KOROSTUU KRIISIAIKOINA

Miten tärkeää teidän organisaatiossanne on tietää käytössä olevat osaamiset juuri nyt?

Tiedättekö ne tällä hetkellä? Entä nykyhetken motivaatiotasot?

Tervetuloa mukaan maksuttomaan webinaariin ti 5.5.2020 klo 14

  • Työelämäosaamisen peruskäsitteet: kvalifikaatiot, kompetenssi ja ammattitaito
  • Mistä osaamisen johtamisessa on kyse
  • Osaamisen johtamisen haasteet
  • Ratkaisuna strategiaan perustuva osaamisen johtamisen malli
  • C&Q -osaamisen johtamisen järjestelmän esittely

Ilmoitathan osallistumisestasi 4.5.2020 mennessä osoitteeseen sanna.siitari@cqystems.fi

C&Q pätevyysvahdin ja osaamisen johtamisen järjestelmän esittelyä Labquality Days -tapahtumassa Helsingissä

Taina ja Sanna osallistuivat helmikuun alussa

Labquality Days -tapahtumaan Helsingin Messukeskuksessa.

Terveydenhuollon ja laboratoriolääketieteen laatuun

keskittyvässä tapahtumassa  C&Q pätevyysvahti sekä osaamiskartoitukset

herättivät mukavasti kiinnostusta.

C&Q Asiakaspäivää vietettiin tammikuun lopussa Vantaalla

Päivän aikana käytiin läpi C&Q -ohjelmistojen toiminnot ja ideoitiin yhdessä uusia asiakaslähtöisiä toimintoja.  Oli hienoa saada asiakkaitamme koolle!

Kiitos vielä kaikille osallistujille! Teitte päivästä aivan erityisen hienon aktiivisella osallistumisellanne ja lämpimällä tunnelmalla, jota piditte yllä.

C&Q Systemsin syksy on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin

Osallistuimme vuosittaisille Terveys ja talouspäiville elokuun lopussa Porissa. Messuosastollamme oli vilkasta, mikä osoitti osaamisen johtamisen olevan ajankohtainen asia monessa organisaatiossa.

Messut toimivat meille hyvänä verkostoitumistilaisuutena ja poikivat myös mukavasti jatkoneuvotteluja C&Q -järjestelmän hyödyntämisestä osaamisen johtamiseen.

Taina esitteli C&Q -järjestelmän mahdollisuuksia osaamisen johtamisesta kiinnostuneille messuvieraille. Elokuussa C&Q Systemsillä työt aloittanut Sanna pääsi messuilla tutustumaan myös nykyisiin ja tuleviin asiakkaisiimme.

Kiitos Satasairaalalle hienosti järjestetystä tapahtumasta! Ensi vuonna tapaammekin Tampereella samoissa merkeissä.

 

 

 

 

Tuoretta tietoa somen hyödyntämisestä viestinnässä ja markkinoinnissa

Tuija Kokkonen, Ylä-Savon ammattiopiston yritysyhteyshenkilö, on tehnyt kiinnostavan tutkimuksen hyödyntäen siinä myös C&Q -järjestelmää.

Kuinka hyviä pohjoisavolaiset mikroyrittäjät ovat sosiaalisen median hyödyntämisessä viestinnässä ja markkinoinnissa: Osaamistasojen ja merkitysten kvantitatiivinen analyysi kompetenssikuilujen havaitsemiseksi. Linkki lopputyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/178752