Osaamisen optimoinnilla kilpailukyvyn kärkeen

Menestyvät yritykset hallitsevat tärkeimpiä osaamisresurssejaan järjestelmällisesti myös tulevaisuutta ajatellen. Osaamisen suunnitelmallinen johtaminen perustuu strategian toteuttamiseksi tarvittavan osaamisen määrittelyyn, tämän osaamisen tunnistamiseen sekä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja hankintaan. Edistykselliset yritykset käyttävät tietojärjestelmää, johon on dokumentoitu kuka yrityksessä tietää ja osaa mitäkin ⎼ samalla selvitetään, mitä osaamista on vielä piilossa, hyödyntämättä. Myös työyhteisöosaamiseen liittyvien motivaatio-, joustavuus- tms. asennetekijöiden mittaukset ovat kriittisen tärkeitä liiketoiminnan menestykselle.

Henkilöstö haluaa olla osa yrityksensä menestystä. On hyvä, että työntekijöillä on mahdollisuus kertoa mitä he osaavat ja miten he haluavat kehittyä. Työnantajan kannattaa olla selvillä työntekijöiden vahvuuksista ja ohjata heitä tekemään sitä, missä he ovat hyviä.

C&Q Pro -järjestelmällä voi tehdä esim. vuosittain inventaarion inhimillisestä pääomasta. C&Q tuottaa helposti havainnolliset dokumentit henkilöstön osaamisen tunnistamiseen ja suunnitelmalliseen kehittämiseen. C&Q Pro antaa monipuoliset työvälineet henkilöstöhallintoon. Järjestelmä antaa johdolle työkalut yrityksen osaamisresurssin hallintaan, henkilöstöjohtajalle osaamisen johtamiseen ja se toimii myös rekrytoinnin apuvälineenä sekä tukena päivittäisessä esimiestyössä. Myös työntekijät saavat työkalun oman osaamisensa seuraamiseen ja vaatimusten mukaiseen kehittämiseen.

Tietous osaamisresursseista johtaa parhaaseen tulokseen ja varmistaa yrityksen menestyksen myös tulevaisuudessa.

Taina Hanhinen