Entries by Taina Hanhinen

MUUTOSVALMIUDEN MITTAUS – MIKÄ ORGANISAATIONNE MUUTOSVALMIUDEN KYPSYYSTASO ON?

Resilienssi on organisaation kykyä sopeuttaa ja muuttaa toimintaansa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä muutosta ennakoiden että siihen reagoiden. Organisaation resilienssin tukeminen lisää muutos- ja sopeutumiskykyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Olisiko teillä tarve tietää mihin asioihin on investoitava enemmän kehitystyötä, aikaa ja muita resursseja, jotta voitte varmistaa muutoksessa onnistumisen? Organisaation kulttuuri vaikuttaa sen henkilöstön muutosmielentilaan: Onko henkilöstöllä mahdollisuus […]

OSAAMISEN JOHTAMISEN MERKITYS KOROSTUU KRIISIAIKOINA

Miten tärkeää teidän organisaatiossanne on tietää käytössä olevat osaamiset juuri nyt? Tiedättekö ne tällä hetkellä? Entä nykyhetken motivaatiotasot? Näinä poikkeuksellisina aikoina tietoon perustuva osaamisen johtaminen on erityisen tärkeää, sillä jokaisen yrityksen menestyminen perustuu osaamiseen. Osaamisten vastaavuus organisaation tavoitteisiin vaatii jatkuvaa työtä. Osaaminen yksinään ei kuitenkaan riitä. Pitää tietää myös kuinka motivoituneita ihmiset ovat. Tarvitaan mittaristo, […]

Mistä osaamisen johtamisessa on kyse?

Vaikka organisaatiolla on keskeinen rooli työntekijöidensä osaamisen kehittämisessä, vastuu ammatillisesta osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä on käytännössä aina työntekijällä itsellään. Organisaation tehtävänä on antaa osaamisen kehittymiselle suunta, luoda mahdollisuudet ja tukea motivaatiota tavoitteellisesti niin, että kunkin yksilön vahvuudet ja tiedot saatetaan tuottavaan käyttöön. Organisaation tarjoama merkityksellinen työ ja jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ovat tärkeimpiä asioita, joita organisaatio […]

Osaaminen – yrityksen keskeisin menestystekijä

Koska osaaminen on nyky-yhteiskunnassa liiketoiminnan ydin ja tärkein kilpailuetu, on yritysten pyrittävä hallitsemaan ja johtamaan osaamisresurssejaan tehokkaasti. Kattavassa osaamisen johtamisessa yrityksen osaaminen nähdään kokonaisuutena, joka koostuu yrityksen osaamistarpeista, henkilöstön kompetenssipotentiaalista sekä heidän ammattitaidostaan. Kun henkilöstön henkilökohtaiset tiedot, taidot ja asenteet vastaavat yrityksen osaamistarpeita, osaaminen on lähtökohtaisesti kunnossa. Yrityksen osaamiskokonaisuuteen sisältyy sekä yritys-, yksilö- että suoritusnäkökulma. […]

Puuttumattomuus maksaa

Yrityksissä tehottomuuden syynä epätarkkojen työroolien tai toimimattomien toimintamallien lisäksi on usein yksittäisten ihmisten työkäyttäytyminen. Jos liian heikkoon työpanokseen, huonoon työmoraaliin tai resurssien ja osaamisen tuhlaukseen ei puututa, tämä alentaa työn tuottavuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Erityisesti tehottomien esimiesten toimintaan tulee puuttua, koska heidän toimintansa kertautuu alaisten tehottomuuteen puuttumattomuutena. Tehokkuuden parantamisen ytimessä on yrityksen yhteiset toimintamallit. Esimiesten […]

Osaamisen optimoinnilla kilpailukyvyn kärkeen

Menestyvät yritykset hallitsevat tärkeimpiä osaamisresurssejaan järjestelmällisesti myös tulevaisuutta ajatellen. Osaamisen suunnitelmallinen johtaminen perustuu strategian toteuttamiseksi tarvittavan osaamisen määrittelyyn, tämän osaamisen tunnistamiseen sekä tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja hankintaan. Edistykselliset yritykset käyttävät tietojärjestelmää, johon on dokumentoitu kuka yrityksessä tietää ja osaa mitäkin ⎼ samalla selvitetään, mitä osaamista on vielä piilossa, hyödyntämättä. Myös työyhteisöosaamiseen liittyvien motivaatio-, joustavuus- tms. […]