Puuttumattomuus maksaa

Yrityksissä tehottomuuden syynä epätarkkojen työroolien tai toimimattomien toimintamallien lisäksi on usein yksittäisten ihmisten työkäyttäytyminen. Jos liian heikkoon työpanokseen, huonoon työmoraaliin tai resurssien ja osaamisen tuhlaukseen ei puututa, tämä alentaa työn tuottavuutta, vaikuttavuutta ja laatua. Erityisesti tehottomien esimiesten toimintaan tulee puuttua, koska heidän toimintansa kertautuu alaisten tehottomuuteen puuttumattomuutena.

Tehokkuuden parantamisen ytimessä on yrityksen yhteiset toimintamallit. Esimiesten kanssa tulee olla sopia järjestelmällisistä käytännöistä, joiden noudattamista tai laistamista on mahdollista seurata. Yrityksen yhteiset käytännöt tuovat turvallisia normeja ja pelisääntöjä kaikkien toimintaan.

Systemaattiset prosessit henkilöstön ja osaamisen johtamisessa ovat tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kivijalka. Tarvitaan tapoja ottaa oikeat asiat rakentavasti esille. Kaikille yhteisissä säännöllisesti toistuvissa tietojen, taitojen ja asenteiden mittauksissa saadaan esille ja puheeksi heikko työpanos tai piittaamattomuus. Ja vähintään yhtä tärkeää on saada ansaitusti kiitosta hyvin tehdystä työstä ja korkeasta työmoraalista. Jokaisen työntekijän on tärkeää saada säännöllisesti palautetta tekemästä työstään ja asenteestaan työhön.

Vapaaseen keskusteluun perustuvat kehityskeskustelut eivät ole asioiden puheeksi ottamisessa yhtä tehokaita kuin esimerkiksi yrityksen strategiaan perustuvat, jokaisen työntekijän osaamista kattavasti kuvaavat osaamiskortit, niiden läpikäynti sekä järjestelmällinen tavoitteista sopiminen.

Vai annatko sittenkin vain asioiden olla ja ihmisten toimia omalla tavallaan niin kuin ennenkin?

 

Lue aiheesta lisää Sirpa Syväsen väitöskirjasta: Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset. 2003. http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67220/951-44-5704-8.pdf?sequence=1

 

Taina Hanhinen
toimitusjohtaja, C&Q Systems Oy