Lue miten Lapin AMK:ssa hyödynnetään C&Q Pro -järjestelmää. Helena Kangastien ja Ari Konun artikkeli Opettajien osaamisen kehittäminen osana osaamisen strategista johtamista (ss. 133–143).

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/105473/B2%202016%20Laadukasta%20oppimista%20ja%20osaamista.pdf?sequence=1