C&Q Systems ja Suomen Yrittäjät yhteistyöhön

Suomen Yrittäjät on valinnut C&Q Forecast -ohjelmiston valtakunnallisen Osaamistarvebarometrinsa työvälineeksi.

Vuoden 2013 aikana pilotoidaan C&Q Systemsin kehittämä SY-Osaamistarvebarometri. Jatkossa barometrin on tarkoitus tavoittaa kaikki Suomen Yrittäjien jäsenyritykset.
SY-Osaamistarvebarometrilla tuotetaan pitkittäistietoa ammattitaitoisen työvoiman osaamistarpeista.